Loading...
Annecatrine Lynggaard 2019-11-21T08:48:27+00:00

Annecatrine Lynggaard

Autoriseret psykolog.  Medlem af psykologforeningen.

Jeg er optaget af at arbejde terapeutisk i kontaktfuldt nærvær.

 I terapien lægger jeg vægt på etableringen af den terapeutiske relation imellem klient og terapeut og at få skabt et tillidsfuldt og anerkendende rum.

Med dette rum som fundament foldes klientens udfordringer ud og jeg benytter mig af forskellige tilgange og metoder tilpasset den jeg sidder overfor.

Sammen finder vi en løsning på de udfordringer klienten står overfor. Min egen terapeutiske referenceramme ligger indenfor det eksistentialistiske og det gestaltterapeutiske.

Jeg tror på, at der igennem den terapeutiske relation sker en heling af tidligere tiders svigt og at den giver mulighed for over tid at integreres, så selvet træder stærkere frem og er i stand til at bruge denne nye erfaring som afsæt til at gå ud i verden og møde familie og venner mere autentisk.

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at det holder noget af dets liv i sin hånd”

– K.E.Løgstrup

Jeg ser frem til at møde dig.

 • Cand. Psyk.  Århus Universitet 2005
 • Autorisation fra Psykolognævnet  2007
 • Mange års erfaring fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i henholdsvis Odense, Ringsted og Københavns kommune 2006-2018
 • 3 årigt gruppeforløb hos Organisk psykoterapeut Annemarie Troelsen 2009
 • Kursus i at arbejde med egen relationskompetence ICDP Niveau 1 2008
 • Uddannet vejleder i at arbejde med relationskompetence ICDP Niveau 2 2009
 • Uddannet underviser i at arbejde med relationskompetence ICDP Niveau 3 2010
 • Diplomuddannelse i Løsningsfokuseret terapi ved Harry Korman. SIKT. Malmø. 2013
 • Psykoterapi
 • Parterapi
 • Supervision