Loading...
Metakognitiv terapi 2019-04-11T08:40:55+00:00

Metakognitiv terapi (MCT)

Effektiv behandling

Lider du af eksempelvis angst, tankemylder eller grublerier, er metakognitiv terapi en meget effektiv behandlingsmetode. Metakognitiv terapi handler kort sagt om at lære at tænke mindre for at få det bedre. Det er altså ikke i denne metode, du får vendt vrangen ud på din barndom. I stedet udstyres du med gode værktøjer, der kan lette din hverdag mærkbart.

Her bruger vi ikke tiden på at omstrukturere de negative tanker, som gør dig forpint. Men vi lærer dig, hvordan hjernen virker, og vi udruster dig til at kunne håndtere den mest hensigtsmæssigt.

Hjælp til at stå af tanketoget

Menneskehjernen er en konstant kværnende maskine, og vi kan ikke stoppe strømmen af tanker uanset, hvor meget vi prøver. Det er en kamp, der er tabt på forhånd, og det er heller ikke målet at luge ud i tankerne.

I metakognitiv terapi er grundantagelsen, at det ikke er de negative tanker, der gør os syge. Det er den alt for store opmærksomhed, vi tildeler de negative tanker, som gør os syge.

Derfor skal de negative tanker ikke fjernes, og de skal heller ikke omprogrammeres. Men du kan lære, hvordan du lader tanketoget fare forbi dig uden at stå på. I metakognitiv terapi arbejder vi altså med at flytte opmærksomheden væk fra den ukonstruktive overtænkning, som plager dig.

Fra tankemylder til handling

Måske føles det trygt at holde fast i de bekymringsfulde tanker? Måske føles det som om, du så kan holde fast i kontrollen? Faktum er, at de bekymringsfulde tanker intet udretter. Men de spænder ben for, at du kan blive fri til at blive handlende i dit liv.

Du kan betragte metakognitiv terapi som en metode til at kontrollere din opmærksomhed på. Vi øver os i at lade være med at gå ind i støjende overtænkning og unødvendige bekymringer og i stedet rette fokus mod det, vi kan gøre noget ved. Du kan ikke kontrollere alle aspekter af livets gang, men du kan kontrollere dine tanker.